blaz-janezic-komna-dec-2016_12

Komna

Dom na Komni – Koča pod Bogatinom – Planina Kal – Dom na Komni
18.12.2016